Vilka fiskar finns i vattnet?

Varje år så görs en inventering av fiskarna i Segeån. En inhyrd expert undersöker 6 olika platser längst med Segeån och samlar ihop information om hur många fiskar som hittas av olika arter. Om det skiljer sig från tidigare och tittar även på vad det isåfall kan bero på.

Är man nyfiken på att läsa rapporterna experten, Anders Eklöv, skriver till oss så finns dom HÄR.

Så fiskarna som presenteras på den här sidan, finns kanske inte att finna överallt i Segeån eller i de dammar som är anlagda i Segeå-projektet. Det kan också finnas fler fiskarter än dessa.

Öring

Öringen tillhör laxfamiljen och kan bli över en meter lång och väga upp till 15 kilo. Den blir ca 7-10 år gammal. Den kan leva i både salt- och sötvatten och har många likheter med sin nära släkting, laxen.

Den blir könmogen vid 2-7 årsålder och leker på hösten. Öringen föds i rinnande vatten. Vissa öringar stannar på platsen hela livet medan vissa vandrar iväg. De som vandrar kallas smolt och har högre risk att bli uppätna av rovdjur eller uppfiskade av människor.

Öringen kallas bäcköring, insjööring eller havsöring men alla dessa är samma art. Namnet beror på om de stannar i hemmavattnet eller var de vandrar iväg.

Grönling

Grönlingen är en långsträckt bottenlevande fisk som vanligtvis blir 8-15 cm lång. Den tillhöra karpfamiljen

Den trivs bäst nära stranden i grunt vatten. Den trivs bäst på steniga eller sandiga bottnar med många gömställen och kan finnas i både sötvatten och bräckvatten liksom den kan finnas i både klart och smutsigt vatten.

På dagarna ligger den ofta gömd eller nedgrävd, stilla och lurar. Ofta kan man finnas flera grönlingar tillsammans under samma sten. Vid skymning och på natten är den mer rörlig och när det är åskväder på gång blir det orolig och mycket aktiv. På vintern undviker den isbildning genom att söka sig till djupare vatten.

Den blir könsmogen vid 2-3 års ålder och leker i april-juni. Grönlingen blir ca 10 år gammal.

Ål

Ålen är en fisk som liknar en orm i formen. Den är allvarligt utrotningshotad och beståndet har sjunkit med 90-95% de sista 10 åren.

Sedan 2007 är det därför förbjudet att fiska ål i havet och i större delen av sötvattensområdena. Dock finns det undantag för bl a specialiserade yrkesfiskare.

Ålen vandrar långt. Den leker och föds på vårvintern i Sargassohavet, strax söder om Bermuda, på några hundra meters djup. Det tar larverna 1-3 år att nå våra kuster genom att de följer med i strömmarna.

Ålen fiskas vanligtvis upp vid 12-18 års ålder beroende på var de fiskas upp. Men om de får leva så kan de bli mycket gamla och leva i väldigt fattiga förhållande. En ål som levde hela sitt liv i ett akvarium blev hela 85 år gammal men äldsta ål man känner till blev runt 155år och levde i en brunn där den enligt sägen släpptes ner på 1850 talet av en 8 årig pojke och sen fiskades upp av en rörmokare år 2014 när vattnet började smaka konstigt. Då bedömdes den nyligen ha dött. Att släppa ner ål i brunnar var inte ovanligt förr i tiden då de hade en filtrerande förmåga på vattnet. Detta då de åt insekter, möss och andra djur som kunde trilla ner i brunnen och påverka vattnet.

Ålen kan bli runt 130cm långa men hanarna blir sällan mer än 50 cm.

Id

Iden tillhör karpfamiljen och finns i både sötvatten och bräckvatten.

Även om den trivs bäst i klart vatten så kan den även leva i näringsrikt, grumligt vatten. Det senare stämmer väl in på Segeån.

Iden är en vandrande fisk som leker i rinnande vatten eller grunda sjöar, tidigt på våren. Därefter vandrar den till kusten eller en insjö där den stannar tills nästa vår.

Till utseendet liknar den mörten, vilken den också är släkt med. Den har liknande kroppsform och som ung har den samma silverfärgade fjäll. Men som vuxen blir Iden med guldaktig. Dess fjäll är mindre och ögonen är gula till skillnad från mörtens röda. Buk- och analfenor är röda.

Iden kan bli över 20 år gammal och blir könsmogen efter 5-6 år. Även om den kan väga över 3 kilo så är det ovanligt att de blir så stora i Sverige.

Aborre

Abborren är framförallt en sötvattensfisk men kan också finnas i bräckvatten. Den blir vanligtvis 20-40 cm lång men kan ibland bli runt 60cm. Stora honor kan väga över 3 kilo medan hanarna sällan väger över 1,5kilo. Man har hittat abborre som varit över 20 år men vanligtvis blir de 10-15 år gamla. Varmvatten som släpps ut från kärnkraftverk påverkar abborrar då den högre vattentemperaturen för att fisken växer fortare och därför får man i dessa vatten, större abborrar.

Den har två ryggfenor varav den första är taggig och den andra är mjuk. Detta gör att den är lätt att känna igen bland fiskarna som finns i Segeån.

Abborren leker sent på våren. Den har en annorlunda lek än andra fiskar. Honorna lägger sin rom på vattenväxter, grenar eller stenar. Därefter cirklar hannar runt henne för att befrukta äggen. Honan byter då och då underlag eller riktning. Hanen som cirklade runt henne för att befrukta rommen som redan lagts, fortsätter göra det.

Mört

Mörten är en liten fisk. I Sverige ligger maxvikten på 1 kilo men vanligtvis väger den inte mer än 0,1-0,2 kilo. Den blir oftast runt 20 cm lång men kan bli upp till 50 cm lång. Den kan bli ca 25 år. Mörten är en av våra vanligaste sötvattenfiskar.

Den tillhör karpfamiljen och kan leva i både söt- och bräckvatten.

Mörtens lek pågår mellan slutet av april till juni. Äggen kläcks efter 3-10 dagar. Den är mycket anpassningsbar och äter det som finns.

Mörten leker från slutet av april, in i maj och juni och kan då lägga upp till 100 000 ägg, som kläcks efter 4 till 10 dagar. Mörten anpassar sig efter de lokala förutsättningarna både vad gäller levnadsmiljö och föda. Den kan även anpassa sig för att inte hotas av konkurrerande fiskar. Att den är så anpassningsbar kan vara en förklaring till att den är så vanlig. Det dessutom är en av få fiskar som trivs i näringsrikt vatten men dock är den känslig för försurning.