Vattenmyndigheterna samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Sverige är indelat i 5 vattendistrikt. Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd tillhör Södra östersjöns vattendistrikt där länsstyrelsen i Kalmar är utsedda till vattenmyndighet.

Vattenmyndigheternas syfte är att ha ett helhetsperspektiv liksom ett lokalt perspektiv där man gemensamt arbetar för att genomföra EU:s vatendirektiv men med anpassningar till vad som är lämpligast att fokusera på i varje distrikt och ibland på även mindre skala än så.

Som Vattenråd jobbar vi utifrån förvalningsplanen och åtgärdsprogramet som Vattenmymdigheten vart 6:e år tar fram. Därför är vi också medvetna om hur viktigt det är med deltagande och engagemang i deras samråd kring den nya förvaltningsplanen och åtgärdsprogramet.

Vi kommer att erbjuda informationsträffar/samrådsmöte för vår styrelse och arbetsgrupp. För politiker och tjänstemän inom de 7 kommuner där vi är verksamma. Men vattenråden välkomnar allas synpunkter och därför vill vi tipsa om att besöka deras sida för ändamålet

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027

10-11 Februari kommer vattenmyndigheten att hålla nationella digitala samrådsmöte dit alla är välkomna för att få information.

Länk till anmälan för detta hittar ni här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *