Våtmarkskonventionen 50 år

Visste du att våtmarkskonventionen är den äldsta av naturkonventionerna? Imorgon, den 2 februari, är det hela 50 år sen den tecknades.

Detta tycker såklart vi är viktigt och värdefullt att uppmärksamma då våtmarker är en stor del av vårt arbete.

Inom Segeå-projektet har över 60 våtmarker anlagts vilka sammanlagt täcker nästan 100ha. De flesta av våra våtmarker är anlagda i Svedala kommun men det finns minst en i varje av våra sju medlemskommuner, Malmö. Lund, Svedala, Trelleborg, Vellinge, Staffanstorp och Burlöv. Att det finns flest i Svedala är av den naturliga anledningen att även den största delen av Segeån, finns i Svedala kommun.

Våtmarkerna fyller många funktioner. De som anläggs i Segeå-projektet haft oftast framförallt funktionen att bidra till minskad övergödning, genom att erbjuda en plats för näringsämne att tex denitrifikeras eller sedimenteras. Men de bidrar även till biologisk mångfald, minskad översvämning och torka, och många många andra ekosystemtjänster.

En av våra nyare våtmarker, belägen i Åkarp, där den avlastar alnarpsån.
Dammen vid tejarp är unik i att den är en breddning av själva segeån, istället för att ligga intill eller i närheten av ån, som våra andra dammar och våtmarker gör. Det är också en av de äldsta dammarna.
Sländor trivs bra vid våtmarkerna.

Läs gärna mer om våtmarkskonventionen på Naturvårdsverkets hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *