Vårtecken!

Nu närmar vi oss slutet av mars och våren är snart här med stormsteg. Även om det fortfarande ser ganska brunt och trist ut runt om i naturen så finns där små tecken på att våren är på gång. Det finns mycket att upptäcka längs med Segeån så här följer ett utflyktstips på tema vatten och vad man kan hålla utkik efter i vårsolen.

Husie Mosse, Risebergabäcken och Bulltofta rekreationsområde
I Sydöstra Malmö strax utanför inre ringvägen sträcker sig Risebergabäcken som är en del av Segeån. Bäcken rinner från Husie mosse där det anlagts en mindre sjö, och vidare norrut mot Bulltofta rekreationsområde och mynnar sedan ut i Segeån vid Valdemarsro. Om man vill följa vattnets färdriktning kan man börja vid Husie mosse och vandra längs med ån mot Bulltofta. Vid Husie mosse finns fina gångstigar runt sjön samt en träbrygga där man kan kolla in massor av fågelliv.

Vid Husie mosse är fågellivet rikt. Denna dag observerades bland annat knölsvan, sothöna, gräsand och till och med en häger!

När man fortsätter nedströms kommer man så småningom till Gyllins trädgård, en gammal plantskola som nu är naturpark. Här har man även byggt en liten våtmark med träbryggor och stigar som är väldigt trevliga. Perfekt för en fikapaus. Sedan kan man fortsätta längs med vattnet hela vägen bort mot Bulltofta rekreationsområde där det bland annat finns betande kor, arboretum och fina utkikspunkter!

Betande kor i Bulltofta rekreationsområde. Korna hjälper till att hålla området öppet genom bete och förhindrar igenväxning.
Under hela vägen kan man hålla utkik efter tidiga vårtecken. Bland annat kan man just nu se hasselns vackra hängen.
Även de tidiga videknopparna är vackra att se på och härliga att röra! Videarter som till exempel sälg är bland de tidigast blommande arterna och ger välbehövlig föda åt humlor och insekter under den tidiga våren.

Med detta önskar vi en trevlig helg och ser fram emot härliga utflykter i landskapet vid Segeån. Kom också ihåg att vattenvård är otroligt viktig inte bara för ekologiska skäl men även för att skapa rekreationsmöjligheter! Ett landskap med friska livskraftiga vattendrag utan övergödning och miljögifter gynnar alla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *