Vårt exkursionsmaterial för utlåning

Vi har:

Vattenkar

Vadarbyxor i ett urval av storlekar där de minsta är strl 28 och de största är 42

Vattenhåvar

Vattenkikare

Förstoringsglas

Litet akvarium

Arbestämningskartor ”smådjur i vatten”

Arbestämningskarta ”smådjur på äng”

Arbetsämningskarta ”träd”

Broschyrer med mer information om djuren i och omkring vattnet

Instruktioner och ett antal övningar att genomföra på exkursion. Läs mer om dem här.

Vi har också en del material vi endast lånar ut till Gymnasium och Universitet/Högskola.

Konduktivitetsmätare

Laktmuspapper

Lasermätare för avstånd

Siktdjupsskiva

Termometer