Världsvattendagen!

Idag den 22:a mars är det Världsvattendagen! Dagen instiftades av FN år 1992 och sker varje år för att lyfta vattenfrågor i alla dess former. Vatten är grunden för allt liv på jorden och att uppmärksamma vilka problem, möjligheter, värden och utmaningar som finns kopplat till vårt vatten både på lokal nivå och på en global nivå är mycket viktigt för att fortsätta arbetet med en hållbar vattenvård.

I Sverige har vi lyxen att ha ett överflöd av vatten, bara slå på kranen så kommer rent gott vatten porlande. Men detta är ingen självklarhet. För att vi ska få ha kvar vårt rena vatten krävs att vi aktivt jobbar med att hushålla med vattnet, att vi slutar förorena vattnet, att vi låter det ta plats i våra landskap och att vi tar hand om vår dyrbara resurs.

Kungsgatan i Malmö efter en särskilt regnig dag. Att skapa plats för vatten kommer bli allt viktigare i framtiden. Med klimatförändringar ökar risken för stora regnmängder och att bland annat skapa parker, gator och innergårdar med nedsänkningar och dagvattenmagasin kan förhindra översvämningar och samtidigt skapa stora naturvärden och rekreationsvärden.

Det anordnas bland annat just nu ett webbinarium där Miljö- och klimatminister Per Bolund, Svenskt Vattens VD Pär Dalhielm, Generaldirektör Ulla Sandborgh, ärkebiskop emeritus KG Hammar, SMHIs generaldirektör Håkan Wirtén och Göteborgs Universitets Åsa Kasimir medverkar. Webbinariet har temat ”Vatten och klimatförändringar”. Gå in och kolla här: https://www.svensktvatten.se/medlemsservice/kampanjer/varldsvattendagen/  och följ länken på sidan till webbinariet. Man kan även gå in och läsa mer på https://www.worldwaterday.org/ och http://www.vattendag.org/.  

Hur kommer du uppmärksamma världsvattendagen? Kanske uppskattar du det lite extra när du dricker ett kallt glas kranvatten till lunchen? Eller så går du ut till närmaste sjö, å, damm eller hav och lär dig något nytt om just det vattendraget?  Glad Världsvattendag hälsar vi på Segeå vattenråd och vattendragsförbund!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *