VARFÖR SKA DU ANLÄGGA EN VÅTMARK PÅ DIN HÄSTGÅRD?

VARFÖR SKA DU ANLÄGGA EN VÅTMARK PÅ DIN HÄSTGÅRD?

Våtmarker och fosfordammar är inte bara en miljövänlig lösning för att minska utflöden av näring till omgivande vattendrag från hästgårdar, de har också en positiv effekt på hästens hälsa. 

När en häst bajsar, producerar den en naturlig gödsel som är full av näringsämnen som kväve, fosfor och kalium. Ett överflöd av hästars avföring på ett begränsat område kan ha negativa effekter på miljön. Om det inte finns tillräckligt med växter eller mark som kan absorbera näringsämnena, kan näringsämnena spolas bort med regnvatten och hamna i vattendrag eller sjöar. Detta kan leda till övergödning av vattnet, vilket i sin tur kan påverka vattenkvaliteten och skapa problem för vattnet som livsmiljö.

Genom att anlägga en våtmark på hästgården ökar man andelen naturlig vegetation, vilket inte bara ger en naturlig och estetiskt tilltalande miljö, men också en ökad biologisk mångfald. Vilda djur, insekter och andra organismer som lever i våtmarker bidrar till att hålla skadedjurspopulationer under kontroll, vilket minimerar risken för att spridning av sjukdomar som kan påverka hästens hälsa. Våtmarker och fosfordammar hjälper till att hålla vatten i området, vilket minskar riskerna för erosion på hästgården och minskar risken för översvämningar. Dessutom fungerar våtmarker som en naturlig vattenresurs och hjälper till att motverka torka genom att behålla vatten i området, vilket i sin tur gynnar både hästgården och det omgivande ekosystemet.

Vi på Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd arbetar med att genomföra vattenvårdsåtgärder i Segeåns avrinningsområde. Vi bistår med ett heltäckande finansiellt stöd och expertkompetens genom hela processen från idéstadiet till anläggningen av en våtmark.

Vi söker hela tiden nya markägare som är intresserade av vattenvårdsåtgärder. Under hösten 2023 kommer vi att bjuda in till en informationsträff som främst riktar sig mot hästägare, där du kan få träffa oss och lära dig mer. Mer information om detta kommer!

Har du en idé som du vill bolla eller bara frågor och funderingar, är du välkommen att kontakta oss!

segeans.vattendragsforbund@svedala.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *