Utomhuspedagogik- är ute det nya inne?

Det här inlägget handlar, som titeln avslöjar, om utomhuspedagogik. Med detta menas helt enkelt att lära ut saker ute i naturen bland smådjur, växter och andra organismer. Det är egentligen ingen ny sak utan har funnits sedan lång tid tillbaka i olika former men har möjligtvis fått ett litet uppsving på senare år då man börjat se fördelarna med denna typ av undervisning.

Varför lära sig ute?

Forskning har under senare år visat på att det finns stora värden i att ha moment utomhus i närmiljön för att främja och förankra förståelse och kunskap om olika ämnen. Att ha praktiska moment utomhus för att sedan jobba vidare med upplevelserna och informationen i klassrummet är också viktigt. Då fler och fler rapporter om ökad psykisk ohälsa och stillasittande livsstil kommer kan utomhuspedagogiken också vara ett verktyg för att aktivera eleverna och lärarna i en naturnära miljö och därmed också främja studier i andra ämnen. Studier visar att variationsrika naturpräglade utomhusmiljöer sänker stress och ökar koncentrationsförmågan.

Genom att kolla med vattenkikare ner i vattnet kan man få syn på många olika insekter, fiskar och växter. Foto: Jessika Cansund.

Under det senaste seklet har vi på många sätt separerats från naturen och vår närmiljö, särskilt i våra städer där det ofta finns en brist på nära natur. Vi har inte längre någon naturlig koppling till vare sig matproduktion, skogen eller vattnet i våra landskap, allt finns till hands i affären eller via internet. Men att återkoppla till naturen och få upplevelser i närmiljö direkt kopplade till fenomen och processer som sker där kan ha stora värden. Ofta är några av våra starkaste minnen från barndomen och livet just minnen kopplade till skogen, vattnet, naturen och de upplevelser vi hade där. Genom att praktiskt lära sig om naturens processer, arter och miljöer kanske vi också kan lägga grunden till en respekt för vår miljö och därmed främja en hållbar utveckling.

Exkursioner med Segeåns vattenråd och vattendragsförbund

På Segeåns vattendragsförbund brukar vi anordna olika typer av moment med allt från förskoleklasser upp till universitetsnivå där eleverna får lära sig olika saker genom praktiska moment och övningar. Bland annat har vi förra veckan haft elever från en förskoleklass på plats vid Segeån i Svedala där vi håvat insekter i ån, artbestämt dessa samt pratat om hur de andas, vad de äter och hur de lever helt enkelt. Dessutom utfördes flera olika experiment med fokus på vatten och vattnets egenskaper!

Genom att använda en duk för artbestämning kan eleverna lätt se vilka organismer de fångat vid håvningen. Foto: Jessica cansund.

Under kommande veckor kommer vi att hålla i flera exkursioner med både förskoleklasser och gymnasieklasser där vi ska kolla vidare på livet i vattnet men också på olika växter, biotoper och ekosystemtjänster. På vår hemsida här kan man hitta skoluppgifter kring tema vatten, experiment man kan göra hemma och mycket mer.

Våra skolprojekt riktar sig till alla skolor i medlemskommunerna. Det innebär att vi arbetar med skolorna i Malmö Stad, Lunds kommun, Svedalas kommun, Burlövs kommun, Staffanstorps kommun, Vellinge kommun och Trelleborgs kommun. Vi riktar oss till från förskoleklass upp till och med universitet/högskola och allt där mellan. Om man är intresserad av att vara med på en exkursion eller låna material kan man kontakta jessika.cansund@svedala.se via mail!

Läs mer om utomhuspedagogik här:

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/utomhuspedagogik

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/

https://liu.se/forskningsomrade/utomhuspedagogik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *