Utflyktstips – Spillepengs fritidsområde

Denna vecka kommer ännu ett tips på utflyktsmål i Segeåns avrinningsområde, vi ska nämligen kolla närmare på Spillepengs fritidsområde.

Spillepengs fritidsområde ligger strax norr om Malmö vid Segeåns mynning i Öresund.

Området ligger mitt emellan Segeåns och Kalinaåns mynningar. Hela området är faktiskt en före detta soptipp som sluttäcktes under 1990-talet och omvandlades till fritidsområde. Det är ett ovanligt kuperat område som sticker ut i slättlandskapet, och dessa kullar är de facto uppbyggda av just gamla sopor och avfall. Men för att förstå lite mer om området ska vi gå tillbaka ännu längre i tiden för en kort historik.

Kartan Nova Gothiae Australis sive Scaniae, ritad på 1600-talet av Cornelius Danckerts. På denna vackra karta kan Spillepengen ses precis norr om Malmö som en liten ö emellan Segeåns och Kalinaåns mynningar. Dessutom kan man se att Segeån och de andra vattendragen ofta fungerade som tydliga adminstrativa gränser till omgivande härader. Kartan är hämtad från Malmö Stad: http://kartor.malmo.se/wwwroot_data/dokument/kartarkiv_data/pdf/481M1_5.pdf

Genom att kolla på gamla kartor kan vi se hur området såg ut för länge länge sedan. Här ovan kan vi exempelvis se att Spillepengen, eller Spillepengsmarken, var en låglänt ö mitt i Segeåns mynning. Vi kan också se Malmö i söder som håller på att växa fram. När Malmö sedan växte så ökade också produktionen av sopor och avfall. Under 1800 talet användes sjölandaviken, som idag är Norra hamnen, som inofficiell soptipp. Man dumpade helt enkelt soporna direkt ned i havet där de inte syntes. När planer och idéer började skapas kring att bygga ut hamnen var man tvungen att finna en ny plats för soptippen. Den platsen blev så småningom Spillepengen, ett område som man inte tyckte var särskilt värdefullt då det ofta översvämmades och var omöjligt att bruka eller bygga på.

Kustlinjens och vattendragens förändring i landskapet kring malmö från 1915 till nutid. Spillepengen byggs eftersom ut till den halvö som vi ser idag. Samtidigt flyttas Segeåns och Kalinaån för att göra plats för de nya funktionerna. Illustration: Nilas Lätt

Soptippen fanns kvar långt in på 1900-talet då den så småningom började nå sin kapacitet och andra lösningar började diskuteras. Det man kom fram till var att eftersom soptippen redan fanns där så kunde man väl fortsätta deponera avfall på det redan förstörda området. Man kom också fram till att när den gamla tippen var full skulle man täcka den och sedan bygga ut den nya tippen i havet i form av en halvö. Denna halvö är idag den aktiva deponin som kan ses idag och beräknas vara slutdeponerad inom de närmsta 50 åren. När den nya deponin är full ska den sluttäckas och liksom den gamla soptippen omvandlas till fritidsområde.

Utsikt norrut mot Lommabukten och Tågarps hed från en av Spillepengs kullar. Härifrån kan man få syn på många olika fåglar, både vanliga och ovanliga. Foto: Nilas Lätt

På Spillepengen  fritidsområde finns idag ett utegym, mountainbike-banor, gångstigar, planteringar, utkikspunkter och promenader längs både Segeån i söder och Kalinaån i norr. Dessutom finns goda möjligheter till fågelskådning ut mot Tågarps hed och lommabukten som är klassat som Natura 2000 område med mycket skyddsvärd natur. På området finns även mycket kaniner, några rävar och en del fasaner och enligt artdatabankens fyndkartor har även en del grodor observerats på området. Nu i april börjar dessutom många buskar och träd som slån, körsbärsplommon, sötkörsbär och hägg blomma och sprider härliga vårdofter över kullarna.

Blommande slån (Prunus spinosa) på fritidsområdet. Slånet brukar blomma i april, denna bild är tagen den 20e april. Foto: Nilas Lätt

Så ge er ut på utflykt till det annorlunda Spillepengen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *