Utfiske i yddingesjön

Yddingesjön är en av de sjöarna som ingår i Segeåns huvudavrinningsområde. Den ligger i Svedala kommun och är 1,96 kvadratkilometer stor med ett maxdjup på 3,5 meter.

Sjön går bra att bada i och det finns badplats med parkering.

Den är också grumlig. Det är inte mycket siktdjup och detta beror på övergödning till stor del men också på att braxen och sutaren drar upp fosfor från botten som gör vattnet grumligt och gör att de andra fiskarna får svårt att överleva. De äter också djurplankton vilket gör att växtplankton inte blir uppätna och därmed bidrar till grumligheten. Men det är inte bara de andra arterna som lider utan Braxen och Sutaren själv får tillslut ont om föda och blir för många. Då ökar risken för sjukdomar och svält.

Genom att lägga ut bottengarn som man sen tömmer för hand och då sorterar fiskarna, så kan man få bort stora mängder av de oönskade fiskarna, de andra fiskarna kan hämta sig och resultatet i form av friskar och klarare vatten är snabbt tydligt. Denna typen av projekt har med stor framgång skett på flera platser tidigare och vi är glada att även vi kan genomföra ett sådant projekt.

Vår inhyrda konsult, Klara vatten, är erfarna och effektiva och jag har haft möjligheten att följa med och se hur det går till när garnen töms.

Det ligger garn på 11 platser med olika djup.

Garnen töms med hjälp av håv och de fiskar som inte ska vara med i fångsten släpps ut i vattnet igen. Bland de fiskar som hade fastnat men släpptes tillbaka fanns framförallt ål men även aborre, mört, gös och gädda.

Abbore och gädda är ett exempel på en fisk som man gärna vill ha fler av i vattnet för att det ska vara bättre balans. Dessa är rovfiskar och jagar med hjälp av synen. Så deras fördel är kraftigt förbättrad i ett klart vatten.

Fiskarna som ska bort från vattnet samlas in och tas sen till förbränning. Större brax lämnas i näten och kommer att tas upp strax efter för att användas som kräftbete. På så vis minskar man antalet fisk som måste förbrännas och man ser samtidigt till att fisken gör mer nytta.

Redan om ett år förväntas yddingesjön vara betydligt klarare. Det ska bli spännande att se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *