Uppföljning av våtmarker och dammar

Sedan Segeå-projektet startade har vi anlagt många våtmarker och dammar. Nu genomför vi en uppföljning av dessa genom återbesök. Vi besöker våtmarker och dammar för att fotografera med drönare och även diskutera med markägare eller arrendatorer vilka effekter de sett att våtmarken eller dammen haft.

Markägare vi besökt upplever att anläggandet av våtmarker och dammar har bidragit till ökad biologiska mångfald och ett rikare fågel- och djurliv. Man har även sett att trädbeståndet ökat och att åtgärden gett förbättrade möjligheter till rekreation.

Några av markägarna har även upplevt att kvalitén på marken förbättrats och är mer lättskött sedan våtmarken eller dammen anlades.

default

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *