Trollsländor

Med hösten och mörkret på intågande är kanske inte trollsländor det första vi tänker på.

Men jag tycker denna insekt är värd lite extra uppmärksamhet.

Trollsländor delas upp i två grupper. Egentliga trollsländor (de större) och flick-/jungfrusländor (de mindre). Totalt finns det just nu 65 arter som har noterats i Sverige.

Anisoptera är det vetenskapliga namnet för den egentliga trollsländan. Det betyder ungefär ”vingar med olika form”. Zygroptera som är det vetenskapliga namnet för flick-/jungfrusländan betyder ungefär ”vingar med samma form”.

En vanlig missuppfattning är att trollsländor endast lever i en dag.

Trollsländor börjar sina liv som ägg. När dessa kläcks så blir de till larver/nymfer som kan leva i vattnet från någon månad till flera år. Ju längre norrut i Sverige, ju längre brukar de leva som larver. Vanligtvis lever de som larver/nymfer i 1-2 år men det finns även de som bara är i detta stadie i några månader.

En flick-/jungfruslända i larvstadiet

När de är redo så tar de sig upp från vattnet för att krypa ur sitt skal och bli ”vuxna” trollsländor. Unga vuxna trollsländor håller ofta avstånd till vattnet medan könsmogna trollsländor kan ses flyga precis över vattenytan. Vuxna trollsländor kan leva i flera månader. Missuppfattningen beror på att de ofta blandas ihop med dagsländans liv. Den lever som vuxen i någon dag som mest.

När Trollsländan lämnat sitt larvskal och blivit vuxen så är dess färger inte så tydliga utan det tar några dagar eller någon vecka innan färgerna blir färdigutvecklade. En del trollsländor kan även ändra färg när de blivit gamla och då kan det vara att honorna får en färg som mer liknar hanarnas.

Trollsländor är rovdjur både som larver/nymfer och som vuxna. Som larver/nymfer äter de andra vattenlevande djur. Det kan vara småfisk, mygglarver, grodyngel eller andra trollsländelarver. Vuxna trollsländor äter andra insekter såsom mygg, fjärilar, mindre trollsländor, flugor eller knott. Själv är trollsländorna föda för många sorters fåglar. Även spindlar och grodor äter Trollsländor. Grodorna äter dem när de är i larv/nymfstadiet.

Flick-/jungfrusländor som parar sig bildar ett hjärta med sina kroppar.

När vi har exkursioner med barn och unga så är det inte ovanligt att vi håvar upp en och annan trollsländenymf eller flick-/jungfrusländenymf. Det vanligaste är att de tror att flick-/jungfrusländenymfer är någon form av fisk eller räka och att de tror att trollsländenymf är en spindel. Många tycker att trollsländenymferna ser väldigt obehagliga ut och det är ofta höga skrik som avslöjar att någon hittat en sådan i sin håv.

När jag sen berättar vad det är och lite pedagogiskt kallar den för ”trollsländebebis” istället för nymf så ändras inställningen till att de tycker den är spännande och gärna vill ha den i handen och titta närmre.

Trollsländor är ofta drabbade av olika sorters parasiter. En del lever inuti trollsländorna men en del lever utanpå. Det kan tex vara vattenkvalster som följer med från larv/nymfstadiet och sätter sig likt fästingar på platser där trollsländan inte kommer åt att putsa sig med sina ben. När kvalstren sen är redo för nästa steg i sin egen livscykel så passar de på att släppa taget när trollsländan flyger över vatten. Andra sorters parasiter kan sätta sig som mörka fläckar på vingarna (Se bilderna nedan).

Trollsländor kan flyga i 10-15 meter/ sekund och göra väldigt snabba undanmanövrar i luften. De kan röra sina vingar seperat från varandra och flera sorter kan även flyga baklänges.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *