Tema vatten för skolklasser

Nu är det dags att boka in oss för exkursioner med tema vatten för skolklasser i alla åldrar. Våra exkursioner är gratis och anpassas efter årskurs och ämne i samråd med respektive lärare. Varje exkursion kopplas till läroplanen och kan även kombineras med föreläsning i klassrummet.

Vi tillhandahåller exkursionsmaterial såsom håvar, artbestämningsdukar och böcker, vadarbyxor, förstoringsglas med mera. Det går även bra att låna material av oss för att genomföra egna exkursioner.

Utomhuspedagogik ger möjlighet att i lärandet uppleva med alla sinnen och att skapa en relation till närmiljön och till naturen. Genom våra exkursioner kan samspelet mellan människa och natur synliggöras och barnen får erfarenhet av att utföra systematiska undersökningar, observationer och experiment på temat vatten.

Våra exkursioner medfinansieras av Vattenmyndigheterna och LONA.

Ni kan redan nu boka in er via vårt bokningssystem:

Exkursionerna erbjuds från mitten av april till mitten av oktober vid valda platser inom Segeåns avrinningsområde.

Boka via länken https://e-tjanster.svedala.se/segea-event

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *