Sol vind och … torka?

Sommaren har varit efterlängtad av många. Solen, värmen och ledigheten i kombination med att vi tack vare vaccineringar börjar se lättnader i pandemilivet.

För oss som verksamhet, är vi väldigt glada över att åter kunna hålla i olika arrangemang utomhus. Givetvis med avstånd och i mindre grupper. Men det är fantastiskt att få lov att åter igen kunna visa allmänheten vilken skatt Segeån är och vilka fina rekreationsområden och aktiviteter det finns möjlighet till intill ån eller vid de dammar vi anlagt.

Den här veckan har vi bland annat håvningar i Åkarp, som ju är en del av Burlövs kommun. Efter semestern är ambitionen att vi ska bjuda in till någon form av exkursion i varje kommun av de sju som ingår i Segeå-projektet.

Exkursionerna är ett mycket bra sätt att skapa en dialog och väcka intresse för ån samtidigt som vi får en chans att sprida information om Segeå-projektet och svara på frågor om vattenvård och vattenproblematik.

Ett problem som är relativt nytt i Sverige men som är stort, kostsamt och mycket påtagligt är torka.

Första gången detta blev tydligt för alla var troligtvis sommaren 2018, då grillförbud och bevattningsförbud gjorde stora rubriker och var sommarens stora samtalsämne.

Samtidigt var det skogsbränder på många platser över hela landet, vissa i väldigt liten storlek men vissa som var mycket omfattande och krävde stora insatser över många dagar för att få kontroll på.

Just att torkan blev en sån obekväm och inskränkande faktor i folks semester, när de inte kunde vattna sin gräsmatta, skulle undvika att låta barnen leka i vattenspridare och inte ens fick starta grillen, det gjorde att medvetenheten blev väldigt stor och att torka inte längre var något abstrakt som det ”säkert finns lösningar för” eller som ”drabbar andra”.

Alla drabbades. Men de som drabbas hårdast, varje sommar är de som behöver stora mängder vatten för att driva sina verksamheten, såsom lantbrukarna.

Torkan är tyvärr inget som kommer vara ett minne från en tråkig sommar, torkan är här för att stanna. Klimatförändringar tillsammans med att människan har velat ha mer yta att köra, bygga och bruka på och därför trängt undan vattnet, gör oss sårbara.

Historiskt sett har vattnet sett mycket annorlunda ut mot idag. Ån slingrade sig fram och det fanns mer naturliga våtmarker och dammar. Ån var även bredare. Men när samhälle skulle byggas och jordbruk skulle växa så fick ån och övrigt vatten akta på sig. Man har dikat ur, dränerat, rätat ut, smalnat av och kulverterat.

Detta gör att vattnet inte ligger kvar på ytan utan torkar upp snabbare eller försvinner ner i jorden snabbare. Och det är då vi får vattenbrist.

Det finns mycket vi kan göra för att minska påverkan av vattenbristen och torkan.

Åka gärna och bada i havet istället för att använda pool

Om du vill ha pool så är det bättre med en lite större där du bara fyller upp en gång och sen renar vattnet, än en mindre där du frekvent byter vattnet. Fyll gärna på den sent på kvällen eller regniga dagar då trycket på reningsverket är mindre.

Om du absolut måste använda vattenspridare, gör det på natten

Om du haft vatten i en liten bassäng för tex småbarn eller hundar. Använd det till att vattna istället för att ta nytt kranvatten

Tänk på att gärna ställa ut fat med vatten till insekter. Lägg i spelkulor eller stenar som sticker upp ur vattnet där de kan sitta och dricka, så de inte drunknar.

Även om torkan är påtagligt besvärlig för människor så är det såklart inte bara vi som drabbas.

En regntunna kan samla in vatten året runt som dom kan använda till att vattna med under torkan.

Långt gräs behåller vatten bättre än kort gräs. Det minskar risken för bränder och ger samtidigt insekter skydd och vätska. Passa på att nyttja ursäkten till att låta gräset växa!

Undvik långa duschar och tvätta bara när maskinen är full.

Kort sagt! Välj noga vad du använder vatten till, hur mycket och när!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *