Skolprojekt

Information är en viktig grund för allt arbete med miljö. Det gamla klyshiga ”ingen kan göra allt men alla kan göra något” är verkligen sant när det gäller miljön, men för att man ska kunna göra något så måste man veta vad, varför och hur.

Då forskning visar att goda vanor är bäst att skapa tidigt och svårare att ändra senare så tycker vi det är viktigt att information sprids till inte bara vuxna, beslutsfattande eller våra likasinnade, utan till de barn som växer upp i vårt avrinningsområde. På så vis kan vi hjälpa dem att tidigt skapa vanor där de gör vad de kan för miljön och för vattenvården. Där de vet att vara rädda om Segeån och ta tillvara den som resurs för exempelvis rekreation, samtidigt som de värnar om den.

Genom att sträcka oss till barn får vi dessutom en stor spridning då barn berättar för kompisar och för vuxna i sin närhet. När vi är ute och har exkursioner med barn, så kommer ofta förbipasserande fram och är nyfikna. De frågar lite vad vi gör, ställer frågor om Segeå-projektet, om vattenvård och kanske berättar sin egen syn eller erfarenhet i ämnet. En annan klyscha, som kanske ofta kopplas till reklam för reflex, är ”syns du inte, finns du inte”. Även denna ser vi en stor sanning i när vi är ute. Trots att många känner till Segeån och trots att vi på alla vis marknadsför arbetet och värdet av arbete med ån, så är vår erfarenhet att det absolut bästa sättet att sprida information, är att finnas ute vid Segeån och synas. Finnas.

Därför jobbar vi kontinuerligt med olika skolprojekt och mer om några av dem kan du läsa här.

Uteklassrummet

Vårt uteklassrum finns beläget i Svedala vid aggarpsvallen. Det ligger mellan fotbollsplanerna och Segeån.

Där har vi byggt upp så det finns sittplatser, ett skjul där vi kan lämna saker som skolklasser får lov att låna.(för mer info och för att boka vårt material, kontakta jessika.cansund@outlook.com. Materialet lämnas vid en bestämd tid och hämtas när ni är färdiga med det. Ni får komma och hämta nycklar i kommunhuset i förväg och lämnar tillbaka dem på samma plats)

Det finns 10 sorters svenska träd. Varför inte besöka dem varje årstid och se hur de förändras?

Platsen är tillgänglighetsanpassad både med packad grus som är rullstolsvänlig, och med en utskjutande del av bordet, som är i sitthöjd.

Uteklassrummet är framtaget i ett projekt som delfinansierades av LOVA-medel

Ökad kunskap om vattenvård i skolan

Under 3 år har vi genomfört ett stort antal exkursioner och informationsträffar med skolor. På informationsträffarna har vi visat hur man kan jobba med vattenfrågor i skolan, vad vi erbjuder och även föreläst om vattenvård.

Detta har lett till ett stort antal bokade exkursioner för elever från 3 års ålder upp till universitet.

Inför dessa exkursioner köpte vi in en del nytt material där det tydligt mest uppskattade har varit vadarbyxor. Tidigare har vi vid exkursion fått hålla oss till strandkanten men med vadarbyxor öppnas en helt ny värld där det är möjligt att gå ut i vattnet. Som mål vid exkursioner har vi alltid glädje. Kommer man ifrån en exkursion och har haft roligt, så minns man bättre vad man lärde sig och är mer benägen att bli nyfiken på ytterligare studier av naturen. Vadarbyxorna har haft en stor del i just glädjen. Det har inte längre spelat lika stor roll om man lyckats håva upp något djur eller inte, då upplevelsen varit stor ändå.

Vi exkursioner har vi dessutom genomfört flera övningar. Dels undersökning i vattnet, där insekter håvas, undersöks och artbestäms, men vi har även haft en annan, åldersbaserad aktivitet.

För barn upp till åk 4 har vi genomfört olika experiment. En del av dessa finns nu som filmer och dem hittar du här.

För årskurs 4-6 har vi funnit att tipsrunda, där fakta portioneras ut som frågor, är det bästa sättet att fånga deras uppmärksamhet och intresse.

För åk 7 tom gymnasiet har vi på olika sätt undersökt ekosystemtjänster eller tagit olika vattenprover såsom Ph värde, siktdjup och temperatur.

För universitet har vi hållt föreläsningar om vattenvård och om Segeå-projektet.

Även detta projekt har delfinansierats med LONA-medel.

Tema Vatten

Många skolor arbetar med tema. Det kan vara en författare, vars böcker man jobbar med under en period i de olika ämnena, eller exempelvis dinosaurer. Vi ville göra det enkelt för skolor att arbeta med vatten som tema.

Därför tog vi fram underlag för att göra just detta. Underlaget är förslag på övningar som är anpassade efter läroplanen för de olika årsgrupperna och ämnena.

Det finns 3 häften/årsgrupp. Estetiska/praktiska ämne, NO-ämne, SO/språk ämne. Åldersgrupperna är indelade i år 1-3, Åk 4-6 och Åk 7-9. Allt material är gratis att ladda ner från vår sida och du hitta det här.

På samma sida finner du äldre material vi tagit fram i tidigare skolprojekt.

Vi har även skapat en vattenklubb, för vilken vi kommer att uppdatera information och tips här på hemsidan. Nu när pandemin äntligen har tillåtit så har vi även börjat bjuda in till vattenklubbsevenemang, något som vi kommer att fortsätta med under våren 2022. Läs mer om vår vattenklubb här.

Även detta projekt är genomfört med delfinansiering av LONA-medel