Segeåns Vattendragsförbund fyller 35 år!

Segeåns Vattendragsförbund bildades den 22 januari 1988, med representanter från kommuner, företag, diknings-företag och markägre. Vattendragsförbundets arbete har sedan starten varit att:

  • Övervaka vården och utnyttjandet av vattensystemet
  • Vara kontakt- och rådgivande organ
  • Ta initiativ till planering och åtgärder i avrinningsområdet

Vid årsskiftet 2009/2010 ombildades Vattendragsförbundet till Vattenråd i enlighet med EU:s vattendirektiv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *