Rekreation

Våra dammar lockar till sig många fåglar av olika arter. På vissa platser är dammarna i kombination med omgivningen, mycket attraktiv för fåglar av ett stort mångfald, vilket lockar fågelskådare.

Detta tycker vi såklart är trevligt. Därför vill vi dels förse fågelskådarna och andra intresserade, med en plats med bra utsikt. Samtidigt vill vi värna om naturen och markägarna genom att uppmuntra människor att använda den plats vi ordnat åt dem. Rekreation är kanske inte det första man tänker på när man tänker på vattenvård, men vatten däremot är något man tänker på när man tänker på rekreation. Därför är kopplingen tydlig och ett bra sätt att sprida information och skapa intresse för Segeån och dess omkringliggande natur.

Utkiksplattformen består av en upphöjd mycket stadig plattform med skyddsnät. Upp till rampen kommer man via en tillgänlighetsanpassad ramp.

Marken fram till utkiksplattformen är inte tillgänglighetsanpassad än men det kommer att bli bättre. Projektet är inte riktigt färdigt även om plattformen är byggd. Vi väljer ändå att tänka på det som ett genomfört projekt.

Från plattformen är utsikten god åt alla håll.

Utkiksplattformen ligger intill Segeån i Svenstorp. Karta hittar du här.

Utkiksplattformen byggdes med hjälp av delfinansiering från LONA.