Pågående projekt – meandring i Svedala

Vid Aggarpsskolan i Svedala pågår under sommaren 2023 en meandring av ett jordbruksdike som mynnar i Segeåns huvudfåra. Meandringen innebär att vattendraget blir naturligare med flacka slänter. Vi ser fram emot att kunna använda platsen för undervisning och håvning framöver och att den kommer öka den biologiska mångfalden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *