NY PRAKTIKANT!

Hej! Den här veckan och ungefär 10 veckor framåt kommer jag, Nilas, som är praktikant att skriva inlägg här en gång i veckan. De senaste fem åren har jag studerat landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet på Alnarp och praktiken här på Segeå-projektet blir det sista jag gör i utbildningen. Som landskapsarkitekt har man utgångspunkt i landskapet som helhet, med alla dess funktioner, intressen och aktörer. På det sättet är utbildningen verkligt tvärdisciplinär och rör sig mellan allt från ekonomi, planering, design, ekologi och kommunikation med mera.

Segeån vid Malmö Burlövs golfklubb. Här är ån bred och många träd och växter vid strandkanterna skapar vackra miljöer för rekreation. Broarna och gångstigarna vid golfklubben gör området tillgängligt för besökare.

Segeån rinner som bekant genom det Skånska landskapet från öster till väster och passerar genom jordbruksmark, skog, tätorter och genom många olika kommuner. Att jobba med Segeån kräver verkligen ett tvärdisciplinärt arbetssätt där man samarbetar med många olika aktörer för att hitta lösningar på olika problem. Därför ser jag mycket fram emot att ta del av arbetet här!

Under dessa 10 veckor kommer jag att jobba med några olika projekt. Ett av dessa är att ta fram fyra nya informationsskyltar som ska stå längs med ån och ge information till besökare om åns ekologi, historia och betydelse samt vikten av vattenvård och vattenvårdsåtgärder.

Det återstår fortfarande mycket arbete för att lyfta Segeåns status både ekologiskt och estetiskt. Bilden är tagen vid trafikplats Spillepeng där man kan hitta många olika slags fynd i ån, till exempel en cykel.

Mycket viktigt arbete har redan gjorts för att lyfta Segeåns status men fortfarande finnsmycket kvar att göra. Jag ser verkligen fram emot dessa praktikveckor och hoppas att jag kan bidra med idéer och kunskap för att föra projektet framåt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *