Nr 93, Damm vid Särslöv 7:8, 9:14

Fastighet: Särslöv 7:8, 9:14 Kommun: Staffanstorp Dammyta: 0,7 ha Vattenvolym (max): 7 000 m3 Djup (max): 1,0 m Tillrinningsområde: 180 ha Schaktmassor: 5 000 m3 Anläggningskostnad: 340 438 kr Läge: 2 km sydväst om Särslövs kyrka Färdig: 2008-08-21 Tidigare markanv: Igenväxt märgelhål                    


Beskrivning:
En vattenspegel har schaktats ur i en igenväxt märgelgrav. Vatten från ett kulvertsystem som avvattnar ca 180 ha och som tidigare gåt i ett dike i kanten av området fördelas nu över en 0,7 ha stor yta. Grävningarna har delvis utförts med hjälp av en grävmaskin med lång arm.

Genomförda undersökningar: