Nr 7B, Damm vid Sege å, V Kärrstorp 15:1

Fastighet: V Kärrstorp 15:1 Kommun: Svedala Dammyta: 0,5 ha Vattenvolym (max): 3 200 m3 Djup (max): 1,4 m Tillrinningsområde: 40 ha Schaktmassor: 5 000 m3 Anläggningskostnad: 215 000 kr Läge: 1 km ö. V. Kärrstorp Färdig: 2002-12-19 Tidigare markanv: Våtmark/Åker


Beskrivning:
En kulvert som avvattnar ca 40 ha åkermark och dagvatten från V. Kärrstorps by har dragits om och letts in i en befintlig damm om 0,05 ha som utökats i storlek. Vattnet förs sedan ut i den gamla kulverten som efter ca 100 m mynnar i Sege å.

Genomförda undersökningar: