Nr 79, Damm vid Kap, Djurslöv 7:12

Fastighet: Djurslöv 7:12 Kommun: Staffanstorp Dammyta: 1,0 ha Vattenvolym (max): 9 200 m3 Djup (max): 1,9 m Tillrinningsområde: 27 ha Schaktmassor: 13 000 m3 Anläggningskostnad: 580 000 kr Läge: 1 km NO Särslövs kyrka Färdig: 2010-12-02 Tidigare markanv: Åker                    

Beskrivning:
En damm på cirka 1 hektar har skapats på låglänt, svårdränerad åkermark genom utvidgning av ett befintligt småvatten (ca 0,1 ha). Dammen mottar vatten från ett ca 30 ha stort tillrinningsområde. För att skapa variation och främja fågelhäckning och biologisk mångfald har två grundområden anlagts centralt i dammen, varav ett når över vattenytan vid lågvatten.

Genomförda undersökningar: