Nr 50, Damm vid Norremark. Vissmarlöv 1:6

Fastighet: Vissmarlöv 1:6 Kommun: Svedala Dammyta: 0,4 ha Vattenvolym (max): 4 000 m3 Djup (max): 1,2 m Tillrinningsområde: 1 200 ha Schaktmassor: 4 300 m3 Anläggningskostnad: 375 000 kr Läge: 2 km norr om Vismarlöv Färdig: 2016-01-15 Tidigare markanv: Åker/Ohävdad öppen mark


Beskrivning:
En damm har skapats genom avledning av vatten till ett låglänt område från en av Torrebergabäckens övre grenar. Då vatten hämtats från en högre liggande nivå har schaktinstserna blivit måttliga. Entreprenaden var komplicerad pga högt grundvattentryck i området och kompletterande rördragningar har gjorts för att leda in ytterligare vatten i våtmarken och hålla ett kringliggande område dränerat. Dammens vattennivå kan regleras med en munkbrun och inloppet kan stängas för att underlätta skötsel av området. Våtmarken har medfinansierats med sk LOVA-medel.

Genomförda undersökningar: