Nr 205, Damm vid Trällekilla, toppeladugård 1:5

Fastighet: Toppeladugård 1:5 Kommun: Lund Dammyta: 0,3 ha Vattenvolym (max): 4 500 m3 Djup (max): 2,0 m Tillrinningsområde: 0 ha Schaktmassor: 3 500 m3 Anläggningskostnad: 44 000 kr Läge: 2 km sydväst om Genarp Färdig: 2012-08-01 Tidigare markanv: Åker                    


Beskrivning:
En damm på 0,4 ha har skapats i en svacka i åkermark. En mindre damm har införlivats i den nya dammen som försörjs av vatten från åkermark, från ett småvatten samt från en källa i skogen (en av tre källor i ”Trällekilla”). Anläggningsarbetet har utförts i markägarens regi och ett bidrag på 1 prisbasbelopp har utgått från Segeå-projektet.

Genomförda undersökningar: