Nr 186, Kolböra Mosse, Djurslöv 12:1

Fastighet: Djurslöv 12:1 Kommun: Staffanstorp Dammyta: 1,5 ha Vattenvolym (max): 10 000 m3 Djup (max): 1,0 m Tillrinningsområde: 300 ha Schaktmassor: 6 500 m3 Anläggningskostnad: 350 000 kr Läge: 2 km väster om Staffanstorp Färdig: 2013-08-09 Tidigare markanv: Våtmark                    


Beskrivning:
Öppna vattenspeglar har återskapats i Kolböra Mosse. Forna tiders öppna ytor hade vuxit igen och vatten från ca 300 ha rann i ett randdike vid sidan om våtmarken. Växtdelar och sediment har grävts upp på en yta av 1,3 ha har spritts ut i tunna lager runt våtmarken. Vid urgrävningen har man använt en amfibiegrävmaskin utrustad med flytpontoner och lång arm. Mindre sjok av flytande växtmaterial har senare samlats ihop med en mindre pontonmaskin. Numera sprids vattnet ut över större dela av våtmarken till nytta för närsaltrening och fågelliv.

Genomförda undersökningar: