Nr 162, Damm vid Sege å

Fastighet: Oxie 26:1 Kommun: Malmö Dammyta: 0,2 ha Vattenvolym (max): 0 m3 Djup (max): 0,0 m Tillrinningsområde: 0 ha Schaktmassor: 0 m3 Anläggningskostnad: 0 kr Läge: Norr om Oxie mellan E65 och Skabersjövägen Färdig: 2009-10-08 Tidigare markanv: Våtmark/Åker                    


Beskrivning:
En mindre damm har schaktats ut på låglänt mark i närheten av Sege å. Dammen försörjs av vatten från lantbruksdräneringar. Entreprenaden har genomförts av Malmö stad med bidrag från Segeå-projeket. Fotografiet nedan visar ”långgrävaren” som användes under entreprenaden.

Genomförda undersökningar: