Nr 157, Damm vid Hässleberga 2:9

Fastighet: Hässleberga 2:9 Kommun: Lund Dammyta: 0,5 ha Vattenvolym (max): 0 m3 Djup (max): 0,0 m Tillrinningsområde: 0 ha Schaktmassor: 0 m3 Anläggningskostnad: 0 kr Läge: 1,5 km väster om Lyngby kyrka Färdig: 2009-11-02 Tidigare markanv: Åker                    


Beskrivning:
En damm har schaktats ur på låglänt blöt åkermark. Entreprenaden har genomförts av markägaren med bidrag från Segeå-projeket.

Genomförda undersökningar: