Nr 152, Damm vid Bjärshög, stora mölleberga 4:1

Fastighet: Stora Mölleberga 4:1 Kommun: Staffanstorp Dammyta: 0,7 ha Vattenvolym (max): 5 000 m3 Djup (max): 0,9 m Tillrinningsområde: 150 ha Schaktmassor: 2 200 m3 Anläggningskostnad: 185 500 kr Läge: 700 m nordost om Bjärshögs kyrka Färdig: 2008-12-03 Tidigare markanv: Åker                    


Beskrivning:
Två dammar i olika nivåer har grävts ut/vallas in på låglänt avställd åkermark. Den övre dammen mottar vatten från en lantbrukskulvert från öster. Den nedre dammen får vatten från den övre dammen och från en damm som tidigare anlags i ett kulvertsystem från söder. Träd och buskar har planterats runt dammen.

Genomförda undersökningar: