Nr 147, Damm vid Robotskjutfältet, Fårabäck 23:7

Fastighet: Fårabäck 23:7 Kommun: Malmö Dammyta: 0,6 ha Vattenvolym (max): 0 m3 Djup (max): 0,0 m Tillrinningsområde: 20 ha Schaktmassor: 0 m3 Anläggningskostnad: 0 kr Läge: Öster om Malmös yttre ringväg Färdig: 2009-10-09 Tidigare markanv: Våtmark/Åker                    

Beskrivning:
En vattenspegel har rensats fram i en befintlig igenväxt våtmark. Dammen hade en vattenspegel på Häradsekonomiska kartan från 1910-1914. Dammen försörjs av vatten från dike och lantbruksdräneringar. Entreprenaden har genomförts av Malmö stad med bidrag från Segeå-projeket.

Genomförda undersökningar: