Nr 145B, Damm vid Fridentorps ridhus, Husie 173:155

Fastighet: Husie 173:155 Kommun: Malmö Dammyta: 0,2 ha Vattenvolym (max): 0 m3 Djup (max): 0,0 m Tillrinningsområde: 0 ha Schaktmassor: 0 m3 Anläggningskostnad: 0 kr Läge: Vid yttre ringvägen, 600 m sydost om Kvarnby Färdig: 2009-01-13 Tidigare markanv: Betesmark                    


Beskrivning:
En mindre damm har schaktats ut svacka i en betesmark. Dammen försörjs av grundvatten och från lantbruksdräneringar. Entreprenaden har genomförts av Malmö stad med bidrag från Segeå-projeket.

Genomförda undersökningar: