Nr 126, Damm vid Mossheddinge

Fastighet: Mossheddinge 3:3 Kommun: Staffanstorp Dammyta: 0,4 ha Vattenvolym (max): 4 000 m3 Djup (max): 1,5 m Tillrinningsområde: 0 ha Schaktmassor: 4 000 m3 Anläggningskostnad: 185 468 kr Läge: Norr om Torrebergabäcken, 3 km nordost om Klågerup Färdig: 2009-08-06 Tidigare markanv: Åker                    


Beskrivning:
En damm har schaktats ur i ett parti av en åkermark som varit svårdränerad. Två dräneringsledningar mynnar i dammen och vattennivån styrs av en reglerbar brunn varefter vattnet rinner i befintligt kulvertsystem ner till Torrebergabäcken. Vid dammen har buskar planterats.

Genomförda undersökningar: