Nr 117, Damm vid Segeå Oxie, Fårabäck 180:39

Fastighet: Fårabäck 180:39 Kommun: Malmö Dammyta: 0,3 ha Vattenvolym (max): 0 m3 Djup (max): 0,0 m Tillrinningsområde: 0 ha Schaktmassor: 0 m3 Anläggningskostnad: 0 kr Läge: Vid Sege å, 1 km norr om Oxie Färdig: 2009-06-09 Tidigare markanv: Åker                    


Beskrivning:
En mindre damm har schaktats ut på låglänt mark i närheten av Sege å. Dammen försörjs av vatten från lantbruksdräneringar. Entreprenaden har genomförts av Malmö stad med bidrag från Segeå-projeket.

Genomförda undersökningar: