Ornitologisk pärla i Skåne – Klosterviken

I det senaste numret av medlemstidningen Anser har Kenneth Bengtsson skrivit en artikel om Klosterviken. Artikeln i sin helthet kan ni läsa nedan.

Klosterviken ligger alldeles norr om Börringesjön och var förr en del av denna sjö. Men i samband med dikningsarbeten under 1800-talet snördes Klosterviken av och blev då en egen liten sjö på omkring 165 hektar. Senare drogs även järnvägen Malmö–Ystad mellan Börringessjön och Klosterviken, vilket gjorde den senare till en än mer friliggande sjö.

Klosterviken utvecklades i början till en fin fågelsjö lämpad för änder, doppingar och inte minst svarttärnor. Många skådare har under årens lopp stannat till längs vägen för en snabb och ofta givande koll ut över sjön. Men förhållandena försämrades successivt genom bl.a. minskat betestryck vilket gjorde att al och salix bredde ut sig längs stränderna. Samtidigt skedde också ytterligare sänkning av sjön vilket ledde till påskyndad igenväxning. Sikten över sjön begränsades alltmer och lokalen tappade sin tjusning för passerande ornitologer. Dock har den värdefullaste arten, svarttärnan, stannat kvar och häckat i princip årligen. Sedan i höstas pågår ett restaureringsarbete vilket bl.a. består av att röja en del av salixen för att återskapa våtmarksområden. Man försöker också att höja Klostervikens vattennivå och utöka vattenytan med 8-20 hektar vid olika flöden för att återställa vattenmiljön. Planeringen har skett i samråd med markägaren Carl Ramel på Börringekloster som gläds över den miljönytta som projektet kommer att generera. Huvuddelen av finansiering av åtgärderna har skett med statliga LONA medel (bidrag till lokala naturvårdsprojekt) och även med bidrag från Naturskyddsföreningen som Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd har sökt.

Restaureringsarbetet vid Klosterviken utförs av Ekologigruppen på uppdrag av Segeåns
Vattendragsförbund och Vattenråd. Det beräknas vara färdigt inför häckningssäsongen 2023. Slår förhoppningarna in kan Klosterviken bli en nygammal ornitologisk pärla i Skåne och väl värd besök. Parkering för bilister sker lämpligast vid Börringe station varifrån sjön lätt nås efter en kort promenad.

Kenneth Bengtsson, Burlöv

Exkursion 26 april

I samarbete med Naturskyddsföreningen anordnar vi den 26 april kl. 18.00-19.00 en exkursion till Klosterviken. Under exkursionen får vi höra mer om arbetet och målet med projektet.

Parkering vid Börringe station.

På vår Facebook kan du läsa mer om exkursionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *