Markägare sökes för nya projekt!

Inbjudan till informationsträff

För att göra verklighet av våra projekt behöver vi markägare som är villiga att anlägga dammar och våtmarker på sin mark. Under våren anordnar vi informationsträffar för markägare där vi berättar om vårt arbete med att restaurera och anlägga dammar och våtmarker i Segeåns avrinningsområde. Bland annat kommer vi belysa fosfordammar som en typ av åtgärd för att minska näringsläckage.

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd har genom Segeåprojektet sedan år 2000 arbetat med att anlägga och restaurera dammar och våtmarker i Segeåns avrinningsområde. I det annars utdikade landskapet har våtmarkerna stor betydelse för näringsretention och för att förbättra vattenkvaliteten i Segeå, dess biflöden och i Öresund. Vatten utgör även ett viktigt inslag för biologisk mångfald i odlingslandskapet. Att restaurera eller anlägga dammar och våtmarker i ett jordbruksområde kan ha en avgörande betydelse för odlingspotentialen på omkringliggande mark vid höga flöden.

Vi är en ideell organisation och vårt arbete finansieras av våra medlemsavgifter samt genom extern finansiering såsom LONA- och LOVA-medel. Anläggande sker på frivillig basis och i våra projekt står vi för projektering, upphandling av entreprenad och genomförande men vi behöver dig som markägare för att hitta nya lämpliga lägen!

Vi finns på Svedala Trade Center Gyllerogatan 1 i Svedala och det är även här vi anordnar informationsträffarna. Vi bjuder på kaffe, te och gott fika!

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar!

Onsdagen den 29:e mars.

kl. 17.00 -19.00

Anmäl senast en vecka innan respektive tillfälle till någon av oss projektsekreterare:

tove.haugland@svedala.se

040-626 82 18

anna.hansson@svedala.se

040-626 82 42

Adress:

Gyllerogatan 1 

233 51 Svedala 

Hemsida:

www.segea.se

E-post: segeans.vattendragsforbund@svedala.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *