Lokala miljöhjältar

Segeå-projektet är mest känt för sitt arbete med att anlägga dammar och våtmarker. Även om vi bedriver många projekt med olika inriktningar, så stämmer det att våtmarker är och har varit det vi haft som största fokus.

Dammarna och våtmarkerna fyller många funktioner. De bidrar till bevarande och ökad biologisk mångfald, översvämningsskydd, rekreation (framförallt fågelskådning), och flera andra nyttor. Men framförallt så anlägger vi många dammar då de är värdefulla för att minska övergödningen i Segeån.

I dammarna och våtmarkerna stannar näringsämnena upp. Denitrifikation omvandlar kväve till vätgas som sen stiger upp i luften utan att göra skada, Växter tar upp både kväve och fosfor och en del näring sedimenteras. Vi får ibland frågan om ifall man kan tvinga markägare att anlägga dammar eller våtmarker men det är inte så vi arbetar och inte så vi vill arbeta.

Att ha en damm eller våtmark på sin mark är frivilligt. Det innebär att markägarna tillåter oss att anlägga på deras mark, där de samtidigt går med på att sköta anläggningen. Ett 30 årigt kontrakt skrivs där markägaren godkänner att dammen eller våtmarken ska finnas kvar under minst så lång tid. Detta gäller även om marken byter ägare.

Även om dammarna ofta medför fördelar för markägarna så ska man inte glömma att de samtidigt tar mycket mark i anspråk och att det är en lång tid kontraktet gäller.

Därför står vi ständigt i tacksamhet till dessa markägare som ställer upp. Utan dem skulle vi inte kunna anlägga några dammar eller våtmarker och nyttan med dessa skulle förbli frånvarande.

Segeå-projektet har nu pågått i 20 år och markägarna har fortsatt stötta projektet under hela denna tid och gör det ännu. Tack vare dem får vi tips på önskvärda åtgärder och lämpliga platser.

Våtmarkslägena börjar bli svåra att hitta då vi anlagt ca 100 hektar under dessa åren. Därför känner vi att vi vill visa vår tacksamhet för dessa miljöhjältar genom detta inlägget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *