Lite oväntad rekreation

Något vi är mycket noga med i anläggning av dammar ochvåtmarker, är att det ska se naturligt ut. vi vill att dammarna ska smälta in i omgivningen. Vid konferens med våtmarksanläggare från andra länder är detta något vi fått mycket beröm för, då många andra länder anlägger sina våtmarker mer i form av fyrkantiga bassänger.

Det naturliga utseendet ger dammarna ett ökat värde för rekreation. En ekosystemtjänst som kan ses som en bonus förutom att övriga nyttor som dammarna ger. Men en viktig bonus i en tid när mycket natur får stå tillbaka för behovet av exploatering.

I år har vi fått se en ekosystemtjänst som var lite oväntat men som vi är väldigt glada för. I den här delen av Skåne är det inte vanligt att kunna åka skridsko ute i naturen.

Dammen i Åkarp, som anlades 2018, är i år mycket populär bland Åkarps-borna som skridskobana. Isen är tjock och jämn, det går att komma dit med såväl bil som gående eller cyklande. Intill dammen ligger ytterligare en damm, anlagd av Burlövs kommun. Dessa två är tillräckligt stora att rymma mycket folk utan att behöva vara i närheten av någon annan. Personerna på bilderna är på familjemedlemmar till vattenrådets personal. Bilderna visar även tydligt hur lätt det är att vara långt ifrån andra personer, trots att det vid tillfället faktiskt befann sig många människor på platsen.

Vi är mycket glada över att, omedvetet ha bidragit till den här formen av rekreation, motion, hälsa och glädje. Dessutom är det gratis och coronasäkert i en tuff tid när detta är precis vad människor behöver.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *