Lektionsmaterial

Här finner ni information ni kan använda som lektionsmaterial innan, under och efter exkursion.

Ni hittar även förslag på övningar för att kunna arbeta med vatten som tema på olika lektion. Materialet är anpassat för att passa in i läroplanen och uppdelat på låg, mellan och högstadiet.

Vatten som Tema