Lektionsmaterial

Här finner ni information ni kan använda som lektionsmaterial innan, under och efter exkursion.

Ni hittar även förslag på övningar för att kunna arbeta med vatten som tema på olika lektion. Materialet är anpassat för att passa in i läroplanen och uppdelat på låg, mellan och högstadiet och framtaget i ett projekt som hade stöd av LONA-medel.

Vatten som Tema