Vattenkontroll och biologiska kontroller

Varje kommun har en skyldighet att genomföra vissa vattenundersökningar så som recipientkontroll. En av fördelarna för kommunerna som är medlemmar i Segeåns Vattendragsförbund och vattenråd, är att vi sköter detta arbetet åt de delar av kommunerna som ingår i Segeåns avrinningomsråde. Liksom mycket annan information så finns även resultat av mätningar från recipientkontroll, att läsa om på vattenatlas.

Information om kommunernas skyldighet, fördelar med samarbete och var recipientkontroll, kan du läsa mer om på Naturvårdsverkets hemsida.

Bilden nedan visar var du hittar rätt menyn. Välj kartlager VATTENFÖRVALTNING och sen ÖVERVAKNING.

Sen väljer du om du vill se Recipientkontroll, inventeringar eller Elfiskelokaler. Punkterna på kartan är klickbara för att få upp information om de olika mätplatserna.

Alla våra rapporter om recipientkontroll, fiskeundersökningar och mätningar hittar du om du klickar på bilden här till vänster.