Kontakta oss

Vill du veta mer om

Segeåns

vattendragsförbund och 

Vattenråds verksamhet?

Kontakta förbundets sekreterare och Segeå-projektets projektledare Christel Strömsholm Trulsson, Svedala kommun, e-post, telefon 040-626 80 00 eller

Ordförande Göran Jepsson, Svedala, telefon 040-626 80 00. Det går även att e-posta till segeans.vattendragsforbund@svedala.se

Om du vill veta mer om utbildingsprojekten så kan du kontakta Projektsekreterare Jessika Cansund, Svedala kommun, e-post, telefon 040-626 82 42

Det går även att e-posta till segeans.vattendragsforbund@svedala.se


Är du markägare och vill veta mer?

Är du markägare och är intresserad av våtmarks- och dammanläggning ska du

kontakta Christel Strömsholm Trulsson på Svedala kommun, e-post, telefon 040-626 80 00

alternativt Filip Hvitlock på Ekologigruppen på telefon 046-10 67 50 eller e-post