Information och Utbildning

Genom utbildning och information ökar vi förståelse för de åtgärder som behöver göras. Vi ökar viljan och möjligheten att bidra och vi skapar ett intresse för naturvård. Vi håller i utbildnings- och informationsprojekt för skolor, markägare, politiker, tjänstemän och alla andra intresserade.