Information och Utbildning

”Utbildning är det mest kraftfulla vapen du kan använda för att förändra världen”

-Nelson Mandela

Genom utbildning och information ökar vi förståelse för de åtgärder som behöver göras. Vi ökar viljan och möjligheten att bidra och vi skapar ett intresse för naturvård. Vi håller i utbildnings- och informationsprojekt för skolor, markägare, politiker, tjänstemän och alla andra intresserade.