Har du sett vilda djur vid Segeån?

Anlagda dammar associeras ofta med fördröjning av vatten och nedbrytning av kväve och fosfor för att minska övergödning till recipienten.

Men nedbrytningen skulle inte fungera utan den biologiska mångfalden som inom kort infinner sig och sen växer efter hand. Kort efter att dammen är anlagd så kommer växter och insekter dit. Fiskar, grodor och salamandrar kommer dit på olika sätt och därmed har ekosystem bildats.

Bild från Torup, fotograf Jessika Cansund

Ju fler sorters ekosystem vi har och ju större biologisk mångfald, ju fler ekosystemtjänster får vi och ju starkare blir naturens buffert. Bufferten avgör hur snabbt ekosystemet hämtar sig från olika extrema situationer och mänsklig påverkan.

Den biologiska mångfalden gör att vattnet blir i bättre balans och därför trivs fler, känsligare arter och en god cykel bildas där bättre status = ökad biologisk mångfald = bättre ekologisk status.

Men även på land märker vi att djur dras till vattnet. Vid den anlagda dammen i Åkarp, har vid flera tillfälle, 4 rådjur synts stå och dricka. De syns där flera gånger i veckan och det är både vuxna och ungar.

Bild från Svedala, fotograf Jessika Cansund

Vi har även fått veta att bäver har både synts i och vid Segeån och att man fått bevis på deras närvaro vid eDNA tester som tagits på våra kontrollplatser.

Vi är såklart jätteglada över att vårt hårda arbete med att förbättra Segeån och att våra anlagda dammar ger resultat även på detta sätt.

Vi har fått rapporter från människor som sett utter och även på egen personal har sett utter och sett rådjuren i Åkarp.

Nu hoppas vi att fler har sett djur vid eller i dammar och Segeån och hoppas att ni tagit bilder att dela med er av. Maila jessika.cansund@svedala.se om ni har bilder ni kan tänka er att dela med er av.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *