Från ovan

Februari var en blöt månad. På många ställe svämmade Segeån över. Det blev samtidigt tydligt vilken skillnad dammar kan göra när de är välplanerade och anlagda på rätt plats, och med rätt form.

Det är lätt att prata om torka, översvämningar, övergödning och alla andra problem som vi får när vi inte tar hänsyn till vattnet. För vattnet tar inte hänsyn till oss. Vattnet var här först och bryr sig inte om var vi bygger vägar, golfbanor, bostäder eller på andra sätt bestämmer att en viss yta ska vara till för annat än vatten.

Vattnet kommer alltid ta den plats det behöver och vi kan inte bara försöka styra och tvinga bort det. Vi måste istället lära oss att leva i samspel med vattnet och återställa naturen så att vattnet ryms utan att det stör våra samhällsfunktioner.

Alla bilder nedan visar platser där det antingen inte ska vara så mycket vatten eller där det inte ska vara vatten alls.

På bilden längst upp till vänster syns Segeån i Nordanå. Det hade runnit undan något bilden togs men det syns att ån rinner över kanten och tittar man noga så ser man att det är vatten på åkern. De andra bilderna är från Arlöv där hela brukshundsklubbens ytor, vägen och andra stora områden stod helt eller delvis under vatten. För arbetande i området krävdes att köra genom två område med mycket vatten, något som inte är bra för bilarna, men ingen annan parkering finns.

Samma dag togs bilder på en av våra nyare dammar, i Åkarp

Trots att avståndet är så litet att vattenmängden är den samma som till ovanstående bilder, så är dammen inte full utan har goda marginaler kvar.

Brunnarna som oftast står en liten bit upp på land fyllde sin funktion och partier i Åkarp som innan dammens anläggning, ofta var översvämmade, klarade sig denna gång.

Om vi bortser från att det är besvärligt med översvämningar så ställer de till med stora skador.

  • Näringsämne som behövs för odling och skadar vattnet spolas bort från åkermark
  • Erosioner uppstår
  • Jord spolas ner i vattnet och ökar grumligheten
  • Odlingar tar skada eller kan bli förstörda
  • Förberedelse inför sådd kan bli försenat vilket kan påverka hela säsongen
  • Infrastruktur kan ta skada
  • Bilar kan ta skada
  • Hus, framförallt med källare, kan översvämmas
  • Människor får svårt att ta sig fram
  • Gräs på golfbanor blir skadat och folkhälsan påverkas hos framörallt de äldre generationerna som får försämrad möjlighet till social samvaro, motion och rekreation när en av få aktiviteter utan övre åldersgräns, inte går att genomföra.

Detta är bara en del av de problem vi får när vattnet kommer i större mängd än vi gjort plats för. Och alla dessa problem ger följdproblem och kostnader.

Om vi utvecklar det här med golfen.

Golf är en av få idrotter som det går bra att ägna sig åt upp i en hög ålder. Golfklubbarna bidrar dessutom med en tillhörighet, en gemenskap, social samvaro och någon som saknar en ifall man inte dyker upp på länge. Detta är en stor samhällsnytta som vi alla tjänar på då det minskar kostnader för sjukvård bl. a.

Detta är något som kanske varit viktigare än någonsin under pandemin då det är en utomhusaktivitet som kunnat genomföras genom pandemin och varit det enda som brutit isoleringen för många människor.

På samma vis finns likadana konsekvenser för alla översvämningar. Skadorna som uppstår kostar mycket mer än de förebyggande lösningarna. Det är dyrare att återställa allt som skadats, än det är att se till så att vattnet får den plats det behöver.

Jag vill avsluta med att dela en film på en del översvämningar som vi filmat med vår drönare. Tyvärr blev den lite för lång för att gå att lägga direkt här i inlägget så länken är till youtube där vi lagt upp filmen. Klicka på bilden för att komma dit.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *