Förevisning i efiske och håvning – exkursioner för gymnasieklasser

Förevisning i elfiske och håvning – exkursioner för gymnasieklasser

Under våren 2024 erbjuder Segeåns vattendragsförbund och vattenråd återigen exkursioner för skolklasser på temat vatten och vattenvård. I år har vi två tillfällen i samarbete med Sportfiskarna att särskilt erbjuda gymnasieskolan med naturvetenskaplig inriktning. Tillfällena ger en unik inblick i hur arbetet med miljöövervakning går till i momenten bottenfaunaprovtagning och elfiskeundersökningar.

Vi har två tillfällen att erbjuda. De är helt kostnadsfria. Först till kvarn gäller!

Förevisning i elfiske och håvning

Vid exkursionen kommer Sportfiskarna att ha en förevisning i elfiske. Elfiske är en metod för att ta reda på hur ett vattendrag påverkar fisksamhället. Fisken bedövas och fångas in för att artsammansättningen och fiskarnas storlek ska kunna undersökas. Metoden används för att utvärdera resultat av restaureringar och biotopförbättringar. När undersökningen är klar släpps fiskarna tillbaka.

Vid samma tillfälle finns även möjlighet att håva tillsammans med oss på Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd. Med vadarbyxor drar vi med håv efter småkryp som lever under vattenytan eller i bottensedimentet. Fynden samlas i en vanna med vatten. Efter håvningen tittar vi på djuren i burkar och med förstorningsglas och artbestämmer djuren med hjälp av en bestämningsduk och fälthandbok.

Under tiden förs ett resonemang kring vad vi hittar för arter och vad det kan tänkas säga om vattenkvalitén.

När?

18:e och 30:e april

Var?

I Svedala tätort med nära till anslutning till kollektivtrafik

Välkomna att kontakta projektsekreterare Anna Hansson för mer information och bokning via mejl eller telefon.

anna.hansson@svedala.se

040-626 82 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *