Förbered för översvämning

Hösten knackar på dörren och med höstens intåg så skiftas fokus lite från risk för torka till risk för översvämning.

Översvämning är något som kommer att bli allt vanligare pga klimatförändringar men som också blir allt vanligare ju mer ytor vi hårdgör genom att exempelvis asfaltera dem.

Naturens egna magasineringsförmåga får ofta prioriteras bort när samhälle ska byggas upp.

Detta påverkar både vid torka och vid regn. Ju mer natur vi har som kan behålla vatten, ju längre tid och ju extremare situation krävs för att torka ska bli ett problem.

Och samma på andra hållet. Asfalt kan inte ta upp vatten utan vattnet rinner till de platser där det kan samlas. Även om vi bygger dammar för detta syfte så är det inte alltid möjligt att bygga på det platser där det behövs, eller i den storlek som behövs. Då är risken stor att vattnet istället fyller upp tunnlar, söker sig in i källare på bostäder eller att hela åkrar ligger under vatten.

En del av arbetet i Segeåns Vattendragsförbund och Vatteråd är att informera om hur man bör tänka vid exploatering, för att minska risken för översvämning. Naturen behöver få kräva sin yta men det är inte alltid lätt att kombinera med det ständigt ökande behovet av bostäder, skolor, affärer.

Samtidigt som vi måste jobba med att minska påverkan på klimatet, för att inte ytterligare öka effekterna som kommer med det förändrade klimatet, så måste vi alla också arbeta för att anpassa oss efter den nya och den framtida situationen.

Idag kan man se på nyheterna och läsa i tidningen om stormen i New York. Situationen beskrivs som historisk med rekordstora mängder vatten. Samhället är kraftigt drabbat. Bilar får int eköra på gatorna, endast räddningstjänst får använda vägarna, som på många ställe står helt under vatten. Tunnelbanan kan inte heller köra och i Central Park har det regnat mer än 7 cm på en timme. Detta drabbar såväl människor som djur och växter, väldigt väldigt hårt.

Naturen har en förmånga att snabbt hämta sig, kanske inte så som vi ville men den hämtar sig.

Det kan börja växa på platser som inte passar in i stadsplaneringen och det kan kommer växter vi inte var beredda på.

Tom i Tjernobyl ha naturen hämtat sig och växter nu vilt, medan platsen fortfarande är farlig för människor att bo på. Bild från Viator.com

Vad är det då vi kan göra för att anpassa oss?

Som samhälle handlar det mycket om att bygga på ett vis så att vattnet har någonstans att lagras. Det motverkar både torka och översvämningar. Det handlar om att bygga så att storm, översvämning och torka inte kan påverka samhället lika kraftigt. Att förstärka, förebygga och ha beredskap.

Men vad kan individen göra? Det är här jag tänkte att fokus ska ligga. Som individ är det lätt att tro att man inte har något att bidra med, eller att ”det spelar inte roll vad lilla jag gör”. Men det spelar stor roll.

 • Ha gröna ytor. Det vill säga, ha gräsmatta, buskar och träd. Även om det kan kännas enklare att sköta en trädgård som är stenlagd, så är det en nackdel när kraftigt regn kommer. Det är mycket möjligt att om plattorna lutar ut mot gatan, att ditt hus klarar sig från översvämning, men huset mitt emot kanske inte gör det. Gröna ytor kan behålla stora mängder vatten och det krävs mer regnmassor innan det blir översvämning.
 • Engagera dig i ditt samhälle. Det finns ofta många sätt att yttra sin åsikt om kommunernas planer. Var enagerad, både med positiv och negativ kritik.
 • Tänk på vad du har i källaren. Källare är den plats i en bostad som är absolut mest riskfylld för översvämning. Därför är det en god ide att inte ha saker direkt på golvet. Om du använder källaren för förvaring, köp bokhyllor med ben som kan hantera vatten, som stål. Förvara allting en meter ovanför golvytan eller vilken höjd som är realistisk i din bostad. Om du bor med källare, i ett omrdåe som frekvent svämmar över, så kan en dränkbar pump med tillhörande slang vara en god investering.
 • Skippa källaren. Om du ska bygga en ny bostad så kan det vara en god ide att inte bygga en källare alls.
 • Sandsäckar/hydrosäckar. Om du bor på en plats där risken för översvämning är stor och detta händer frekvent. Då kan sandsäckar eller hydrosäckar vara bra att ha hemma och lägga utanför huset på de mest sårbara platserna. Även inne i huset kan dessa användas för att hindra vatten från att spridas. Man kan även använda dem hemmagjorda sandsäckar av tex örngott med sand/jord i och täta fönster, ventiler och brunnar för att förhindra vatten att ta sig in. Kan man inte ordna eller få tag på sandsäckar så är handdukar som hålls på plats av något tungt, en nödlösning.
 • Se till så att brunnar, takrännor osv är rena och fria från föremål som hindrar flödet.
 • Ha koll på nyheterna och vädervarningar och ta dem på allvar. Hellre att man har gjort åtgärder i onödan än att man var optimistisk och fick skador på huset.
 • Om du får översvämmat i någon del av huset – stäng av strömmen
 • Gå inte i det översvämmade vattnet. Tänk på att vattnet kan vara förorenat och göra dig sjuk. Detta gäller även utomhus. En ytterligare risk utomhus är att du inte vet hur djupt vattnet är. Marken kan ha rasat. Bilar som man försöker köra genom vatten, kan skära motorn och då kan man bli stående.
 • Se över din försäkring. Efter översvämning kan din bostad och ditt lösöre ha tagit skada. Undersök så ditt hus är säkert att vistas i efter kraftig översvämning och se till i förväg så att din försäkring täcker skadorna.
 • Om du behöver hjälp så ring i första hand 11313 om det inte är livshotande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *