För Politiker

Som politiker är det många frågor man ska kunna ta beslut om. För att underlätta för dig som ska ta beslut om frågor som rör eller påverkar vatten i Segeåns avrinningsområde har vi därför samlat information här som kan hjälpa dig i ditt beslutsfattande.

Detta innebär tyvärr att vattnet påverkas negativt. Det blir mer översvämningar och samtidigt mer torka, beroende på formen på vattendraget. Ett djupt smalt vattendrag torkar lätt ut och ett grunt, svämmar över.

Vattnets fördröjningstid minskar också vilket gör att det blir svårare för ekosystemet att bryta ner näringsämne. Därför ökar övergödningen samtidigt som vattnet blir mer känsligt för föroreningar. Hårdgjorda ytor behåller inte vatten på samma sätt som träd, gräs, buskar eller jord, utan vattnet som borde legat kvar på land, rinner snabbt till närmsta vattendrag och tar där med sig smuts och kemikalier från de hårdgjorda omgivningarna.

Ett träd med stort lövverk kan hålla kvar flera tusen liter vatten vid skyfall, bara i lövverket.

97% av allt vatten är saltvatten, 2% är fast i permafrosten. Vi har endast 1% sötvatten. Därför är det otroligt viktigt att vi är rädda om sötvattnet och att vi är rädda om ALLT sötvatten.

För att lära dig mer om hur vi måste jobba med vatten så rekommenderar vi Vattenmyndighetens mycket informativa hemsida som du hittar här.

Vi vill även tipsa om att läsa mer om de nationella miljömålen som du hittar här.