För Allmänheten

Precis som varje organism i vattnet har en stor viktig roll för ekosystemet, så har även varje människa möjlighet att påverka. Vad du gör, spelar roll.

Men det är inte alltid lätt att veta vad man kan göra och olika människor har olika förutsättningar. 

Därför har vi samlat lite information om hur du kan hjälpa till att förbättra förutsättningarna
 för vattnet i din närhet liksom hur du kan hjälpa den biologiska mångfalden. Vi kommer att fylla på med information och tips efterhand. 

Allt handlar om att göra val. En del saker är val av produkter och en del är val av agerande. 

Städning

Det finns oändligt med städmaterial att välja på. Här kan man välja olika ambitionsnivå. Ett första steg är att kontrollera om medlet du köper har miljömärkning. Du kan läsa mer om miljömärkningar här.

Nästa steg är att byta ut det du brukar använda. Naturskyddsföreningen har tagit fram en mycket bra lista över sätt att städa utan kemikalier. Många av knepen är dessutom både tidsbesparande och kräver väldigt lite insats. Se listan här.

Tvätta bilen kan man göra på många sätt. Något man INTE ska göra är att tvätta den på sin hårdgjorda uppfart. Det bästa du kan göra är att tvätta bilen på en av de många firmor som finns. Oavsett om det är en bilfirma som sköter handtvätt, en automatisk biltvätt eller en drive-in ”gör det själv” så har alla dessa hårda krav på sig att förhindra att kemikalierna som används vid biltvätten, sprids till naturen.

Om du inte har möjlighet att köra till någon av dessa platser så är det bäst om du tvättar bilen på gräs, om inte heller detta går så bör du stå på tex singel. Detta gör att vattnet med kemikalierna går ner i marken och då kan jorden hjälpa till att rena vattnet innan det når vattendraget, där skadan av kemikalierna är störst.

I din trädgård

Hur du väljer att ha din trädgård kan spela stor roll för naturen.

Genom att plantera olika sorters blommor, buskar och träd, gynnar du den biologiska mångfalden och ger mat åt många olika insekter. Att bevara ytor som gräs, singel, rabatter och annat där vattnet kan tränga ner, bidrar till att rena vattnet naturligt och minskar också översvämningar.

Läkemedel

Idag finns inga metoder för att till 100 % rena läkemdelserester från avloppsvattnet. Det innebär att en av del av den medicin eller smärtlindring du tar, når naturen genom avloppet.

Givetvis avråder vi inte någon från att ta sin medicin men om du har huvudvärk så kan du prova dricka ett glas vatten extra, innan du tar en tablett. Du kan också vara mycket nogrann med att lämna in all gamla eller överblivna läkemedel till apoteket.