Facit till allemansrätten

  1. Man får tälta på någon annans tomt, även om det är nära deras hus

Man får lov att tälta på någon annans tomt i ett dygn, men inte om det är nära en bostad.

2. Man får elda överallt

Allemansrätten säger att man får göra upp eld i naturen men inte var som helst. Det kan finnas lokala regler för vissa platser och man måste elda på ett sätt som är säkert och inte kan spridas.

3. Man får gå genom kohagar sålänge man stänger grinden efter sig.

Ja det får man. Men man får inte skrämma eller störa djuren och man får göra det på egen risk. givetvis får man absolut inte lämna något skräp i hagen.

4. Hundar måste alltid vara kopplade

Hundar får gå lösa på många platser men ägaren måste ha väldigt bra kontroll på sin hund. Man får inte släppa hunden där den kan störa vilt. I nationalparker ska hundar alltid vara kopplade liksom i de flesta naturreservat. Mellan 1 mars – 20 Augusti måste man ha extra noga koll på sin hund då det är många djur som får ungar under denna period.

5. Man får inte lämna skräp i naturen

Man får aldrig någonsin lämna skräp i naturen. Finns det ingen papperskorg, eller om papperskorgen är full, så ska man ta med sig sitt skräp.

6. Man får inte plocka blommor, svampar och stenar

Man får plocka blommor, svampar, stenar och tom frukt i naturen. Det är en av de fina fördelarna med allemansrätten. Dock finns det en del växter som är fridlysta och de får man INTE plocka. Så vill man plocka blommor så bör man först kolla så att arten man vill plocka inte är fridlyst. Vid osäkerhet är det bättre att låta bli. Detsamma gäller invasiva arter, då dessa kan spridas om man plockar dem och det kan ställa till med stor skada. Man får heller inte flytta växter mellan land då växterna riskerar att bli invasiva i det landet.

7. Man får fiska var man vill

Fiske ingår inte i allemansrätten utan man behöver ha fiskekort eller annat tillstånd. Endast i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmare och Storsjön får man fiska utan fiskekort men endast med spö och vissa andra handredskap och endast längst med kusten.

8. Man får inte knäcka grenar från träd

Nej det stämmer. Grenar, kottar osv på träd ska sitta kvar. Däremot får man plocka av det som fallit ner på marken.

9. Man får rida på åkrar

Det är inte tillåtet att färdas över tomt eller plantering, eller över
någon annan mark som kan skadas av detta. Åkermark räknas dit.

10. Man får inte störa eller skrämma fåglar som häckar

Nej det får man inte. Oavsett om man är hund eller människa så får man inte lov att störa dem.