Exkursioner för skolklasser VT 2024

Exkursioner för skolklasser VT 2024

Under våren 2024 erbjuder Segeåns vattendragsförbund och vattenråd återigen exkursioner för skolklasser på temat vatten och vattenvård. Skolklasser i våra medlemskommuner är välkomna att kontakta projektsekreterare Anna Hansson för mer information och bokning via mejl eller telefon.

anna.hansson@svedala.se

040-626 82 42

Momentet som genomförs under en exkursion är håvning. Håvningen är en mycket uppskattad aktivitet som ger möjlighet att upptäcka livet i vattnet på ett spännande sätt!

Exkursionerna riktar sig till skolklasser från förskoleklass och uppåt och är kostnadsfria.

Hur går det till?

För en skolklass tas två timmar i anspråk.

Själva håvningen genomförs i halvklass för att få en så bra och lärorik upplevelse som möjligt.

Gruppen blir introducerade till våtmarkers betydelse i jordbrukslandskapet utifrån biologisk mångfald och ekosystemtjänster och till miljöproblemet övergödning.

Med vadarbyxor går vi sedan ut på grunt vatten och drar med håv efter småkryp som lever under vattenytan eller i bottensedimentet. Fynden samlas i en vanna med vatten. Efter håvningen tittar vi på djuren i burkar och med förstorningsglas och artbestämmer djuren med hjälp av en bestämningsduk. Under tiden förs ett resonemang kring vad vi hittar för arter och vad det kan tänkas säga om vattenkvalitén.

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd tillhandahåller allt material som behövs.

Håvningen tar ungefär 50 minuter totalt per grupp.

Under våren 2024 kommer vi att vara en personal från Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd vilket innebär att den gruppen som inte har håvning gör aktiviteter som skolan själv ansvarar för. För aktiviteter på land har vi tips och instruktioner på lekar, exempelvis på temat näringskedja, samt övningar kring näringsväv och ekosystemtjänster. Material som behövs för övningarna bistår vi med men en pedagog från er skola behöver hålla i aktiviteterna.

Var? När? För vilka?

Vårens exkursioner erbjuds i huvudsak vid Eksholmssjön, Arriesjön, Svedala, Torup eller Alnarp under april, maj och juni.

Exkursionerna riktar sig till elever från förskoleklass och uppåt och undervisningen kopplas till läroplanen.

Vad behöver skolan göra?

Skolan behöver boka en förmiddag med oss för exkursion och ombesörja resan till exkursionsplatsen. Kontakta Anna Hansson via mejl eller telefon för bokning och för att diskutera vilket typ av upplägg som passar er klass.

Från Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd kommer vi vara en personal som kommer att instruera och hålla i lektionen kring håvning. Skolan behöver själv göra en riskbedömning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *