Ett nytt spännande projekt om det gamla

Sen segeå-projektet startade har vi anlagt över 100 dammar och våtmarker.

Men projektet har pågått i över 20 år och de första dammarna har klarat av 2/3 av den 30 års period som är standard i våra kontrakt. Det är så länge som markägarna tar på sig att bibehålla och sköta dammen eller våtmarken. Naturen är i ständig förändring och mycket kan ha hänt sen dammarna anlades. Det innebär också att det finns viktig kunskap hos markägarna att ta lärdom av inför framtida projekt.

Därför blev vi glada när vi fick medel från Vattenmyndigheten för att göra ett uppföljningsprojekt av alla anlagda dammar och våtmarker.

Vi hoppas kunna besöka alla markägare som har en av våra dammar på sin mark och prata med dem om deras erfarenheter av att ha en damm. Vad har varit positivt? vilka problem har uppstått? Vilka lösningar har varit bäst? Om de skulle kunna göra om det, vad skulle de gjort likadant då? Vad skulle de önskat göra annorlunda, hur och varför?

Hur tänker de framåt? Kommer de att fortsätta ha dammen kvar och sköta den när kontrakten går ut?

Detta och mycket mer är frågor som kan förbättra vårt arbete framåt, vara till hjälp för markägare som har en damm men också som vill ha en. Vi har en samling med flygfoto som tagits av dammarna, ofta när de varit relativt nya. Även dessa vill vi uppdatera och jämföra. Att se på avstånd, uppifrån, hur naturen i och runt dammen har förändrats är också av stort intresse och mycket lärorikt. Men för miljöns skull så byter vi ut helikoptern som tidigare använts, mot en drönare.

Ett av våra flygfoto på en damm i västra kärrstorp.

Att göra uppföljning är alltid viktigt. Vi driver många olika projekt och våra åtgärder har ofta en lång fördröjning i miljönyttan. Det kan ta tio år innan vi ser effekten av en anlagd damm. Därför är det viktigt att följa upp och se så att det jobb vi gör är bra i många år och om något behöver förbättras. Detta gäller såväl stora som små åtgärder. Fysiska som informativa.

I samband med uppföljningsarbetet och fotograferingen så kommer vi även att göra filmer när vi flyger över dammarna och våtmarkerna. Filmerna kommer att bla finnas här på hemsidan och det hoppas vi att ni kommer att uppskatta att se.

Ta hand om er, håll er friska när restriktionerna släpper och njut av att vårens första tecken har börjat komma.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *