Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är allt vi får från naturen, helt gratis. Vi behöver egentligen inte göra någonting för att få ekosystemtjänsterna men vi är beroende av dem på olika vis och tyvärr är vi som människor ganska bra på att göra det svårare för naturen att förse oss med ekosystemtjänster.

Därför är detta numera något som det talas om i många sammanhang och som tas med i planerna vid samhällsbyggnad.

Även vi på Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd arbetar med ekosystemtjänster, egentligen i allt vi gör. Vi jobbar för att undersöka dem, bevara dem, stärka dem och öka dem.

Vad är då en ekosystemtjänst?

Man brukar dela in Ekosystemtjänster i fyra kategorier

Kulturella ekosystemtjänster är saker som får oss att må bra på ett andligt/psykiskt plan. Det kan vara möjligheten till motion, besök i nationalparker, naturfotografering eller egentligen vad som helst som vi gör i naturen och uppskattar eller mår fysiskt bra av. Den här kategorin har blivit väldigt påtagligt viktig under pandemin, då naturen har varit den plats där vi kunnat träffa andra människor, om än på avstånd. Det har varit den enda träningsmöjligheten för många och det har varit till naturen vi har fått söka oss när vi behövt omväxling. Utan möjlighet till kulturella ekosystemtjänster så hade den redan otroligt jobbiga pandemin, varit ännu värre att stå ut med.

Att ro på en stilla sjö är både motion och avkopplande för många. Foto: Jessika Cansund

För oss, som förening, är den här kategorin viktig för att sprida information och öka intresse för Segeån och Segeå-projektet. Vi utnyttjar detta till vattendragsvandringar, håvningar, grodsafari och mycket med. Vi utnyttjar också det till att ta foton som sen pryder olika typer av informationsmaterial.

Producerande ekosystemtjänster är det som ger oss allt material vi får från naturen. Den här kategorin kallas också ibland ”försörjande”. För det är precis det den är. Naturen ger oss mat, dryck, byggnadsmaterial, bioenergi, vindkraft, smycken och mycket annat.

Utan de producerande ekosystemtjänsterna skulle vi inte kunna leva. Men de ger oss också mycket som gör våra liv behagligare.

Träd ger virke, energi genom förbränning och material till mycket annat. Foto: Jessika Cansund

För Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd så är det viktigt att jobba i balans med de producerande ekosystemtjänsterna. Ett exempel är att vill vi ju att lantbrukarna ska kunna odla mat så att det räcker till alla. Men odlingar ger också bieffekter i form av läckage av näring och bekämpningsmedel som kommer till Segeån. Och där måste vi jobba med en balans där vattnet inte belastas mer än naturen kan hantera, samtidigt som matproduktionen inte hindras. Skulle allt fokus bara ligga på att förbättra vattnet, utan hänsyn till samhället i övrigt, så skulle människorna och samhället drabbas negativt av åtgärderna. Därför är balansen viktig så att det blir bästa möjliga lösning för alla. Människor, djur och natur. När man hittar den balansen så leder det också till att de producerande ekosystemtjänsterna gynnas.

Reglerande ekosystemtjänster gör våra liv behagligare. Många av dem är livsnödvändiga, en del på kort sikt och en del på lång sikt. Dessa ekosystemtjänsterna bidrar till vilket klimat en viss plats har.

Det handlar om naturlig vattenrening, luftrening, processer som förhindrar översvämning, ger bullerdämpning mm, Men det handlar även om sånt som påverkar vilken temperatur vi har. Vatten som avdunstar gör det genom att förbruka värmeenergi och därför ge svalare temperatur. Träd ger skugga men ger samtidigt skydd mot regn. De fångar upp ämnen i naturen och omvandlar dem eller använder dem, så att de inte ställer till med problem.

Rika lövverk skyddar mot både regn och sol. Foto: Jessika Cansund

Inom Segeå-projektet är kanske detta den kategorin man kopplar vårt arbete mest till, då vi försöker förbättra naturens möjlighet att rena vatten, genom olika åtgärder. Vi försöker också förhindra att mer läckage av näringsämne och kemikalier än nödvändigt sker. De dammar och våtmarker vi anlägger och som är det vi tror att de flesta människor tänker på när de hör Segeå-projektet nämnas. Dock arbetar vi med samtliga kategorier men Kan vi förbättra möjligheten för Segeån att hämta sig och få en bättre ekologisk och kemisk status, genom att arbeta med att stärka reglerande ekosystemtjänster, så kommer i i retur att få ännu fler ekosystemtjänster tillbaka.

Stödjande Ekosystemtjänster ser till så att alla de andra ekosystemtjänsterna fungerar. Utan de stödjande ekosystemtjänsterna så skulle snart de andra ekosystemtjänsterna kollapsa. Några exempel på stödjande ekosystemtjänster är pollinering, fotosyntes, olika kretslopp, mångfald av olika livsmiljöer för växer och djur.

Den biologiska mångfalden är otroligt viktig för att de stödjande ekosystemtjänsterna ska fungera då alla arter har olika jobb för att upprätthålla detta.

Pollinering är en av de viktiga stödjande ekosystemtjänsterna. Foto: Jessika Cansund

Vi arbetar konstant för att främja biologisk mångfald genom olika åtgärder. Detta genomsyrar allt vårt arbete oavsett projekt. Det är med oavsett om det handlar om utbildning och information eller om det handlar om fysiska åtgärder. Genom att främja naturen, främjar vi också biologisk mångfald. Men detta gäller även övriga stödjande ekosystemtjänster. Genom att ta hand om naturen och arbeta för att främja hela eller delar av naturen, så arbetar man per automatik för att främja de stödjande ekosystemtjänsterna. Ett vatten som mår bra, har en slingrande form, växtlighet intill och får lov att innehålla död ved mm. Det blir också ett vatten där många arter trivs och frodas, vilket gör att de sen kan bidra till alla andra ekosystemtjänster.

Nästa gång du går ut, stanna gärna upp, se dig omkring och fundera på vilka ekosystemtjänster du har omkring dig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *